ROI ET TOWER “หอโหวด๑๐๑”

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวดี 12.12 สำหรับผู้ที่ถือบัตรรายปีหอโหวดร้อยเอ็ด

ข่าวดี 12.12 สำหรับผู้ที่ถือบัตรรายปีหอโหวดร้อยเอ็ด

12.12 ‼️ หอโหวด๑๐๑ มอบความพิเศษให้ผู้ถือบัตร Member card
ที่สมัครบัตรตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – ตุลาคม 2564
ท่านสามารถต่ออายุบัตร 6 เดือน ฟรี 🆓 ‼️ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น2 หอโหวด๑๐๑ ( ด้วยตัวท่านเอง )
เพียงนำบัตร Member Cardและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงหลักฐานด้วยนะคะ 😄
ติดสอบถามเพิ่มเติม โทร 043- 514101 📞

COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.