ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.