ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และ นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ ทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ > 175742

175742


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.