ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 172009

172009


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.