ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีและคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีนายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การตอนรับ > S__72065078_0

S__72065078_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.