ROI ET TOWER

สมัครสมาชิกรายปี


สมัครได้แล้ววันนี้
บัตรสมาชิกรายปีหอโหวด 499 บาท
เป็นบัตรส่วนบุคคล สามารถขึ้นชมหอโหวดได้ไม่จำกัดครั้ง ตลอดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัคร และสามารถนำบัตรไปใช้สิทธิประโยชน์ และรับส่วนลดกับร้านค้าพันธมิตรกว่า 81 ร้านค้า
เงื่อนไขการสมัครบัตรสมาชิกรายปี
1. มีทะเบียนบ้านภูมิลำเนาในจังหวัดร้อยเอ็ด หรือมีที่อยู่หน้าบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด
2. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจที่มาปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด
**ข้อใดข้อหนึ่ง**
3. กรณีบัตรสมาชิกรายปีหมดอายุ สามารถสมัครบัตรสมาชิกรายปีต่อได้
เอกสารในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว (สำหรับสแกนลงระบบ)
ช่องทางการสมัคร
1. สำนักงานหอโหวดร้อยเอ็ดชั้น 1
2. เพจ Facebook: ROI ET TOWER
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 043-514101


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.