ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ มอบหมายให้ นายชยุตม์ โอวาทกานนท์ เลขาฯ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะชมรมคนรักตระการ จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชม และรับฟังบรรยาย ณ หอโหวด ๑๐๑

วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ มอบหมายให้ นายชยุตม์ โอวาทกานนท์ เลขาฯ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะชมรมคนรักตระการ จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชม และรับฟังบรรยาย ณ หอโหวด ๑๐๑

วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ มอบหมายให้ นายชยุตม์ โอวาทกานนท์ เลขาฯ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ให้การต้อนรับคณะชมรมคนรักตระการ จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชม และรับฟังบรรยาย ณ หอโหวด ๑๐๑


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.