ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 14.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้การต้อนรับ นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และคณะ เข้าสำรวจพื้นที่ในการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย พร้อมเยี่ยมชม และรับฟังบรรยาย ณ หอโหวด๑๐๑

วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 14.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้การต้อนรับ นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และคณะ เข้าสำรวจพื้นที่ในการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย พร้อมเยี่ยมชม และรับฟังบรรยาย ณ หอโหวด๑๐๑

วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 14.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
นำโดย นายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้การต้อนรับ นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
และคณะ เข้าสำรวจพื้นที่ในการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย พร้อมเยี่ยมชม และรับฟังบรรยาย ณ หอโหวด๑๐๑


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.