ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายโชติ ตราชู ปลัดการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายโชติ ตราชู ปลัดการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายโชติ ตราชู ปลัดการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.