ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด๑๐๑

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด๑๐๑

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด๑๐๑


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.