ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 11.11 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายวิชัย พรมเกตุ นักบริหารงานทั่วไป อดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ทม.รอ. มอบรางวัลกรอบป้ายทะเบียนหอโหวด๑๐๑ ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในเดือนมีนาคม และผู้ที่ได้รับรางวัลมอบโชคต่อในเดือนเมษายน จำนวน 11 รางวัล พร้อมรางวัลพิเศษตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ร้อยเอ็ด-กรุงเทพฯ สายการบิน THAI Smile จำนวน 2 รางวัล ณ หอโหวด๑๐๑

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 11.11 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายวิชัย พรมเกตุ นักบริหารงานทั่วไป อดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ทม.รอ. มอบรางวัลกรอบป้ายทะเบียนหอโหวด๑๐๑ ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในเดือนมีนาคม และผู้ที่ได้รับรางวัลมอบโชคต่อในเดือนเมษายน จำนวน 11 รางวัล พร้อมรางวัลพิเศษตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ร้อยเอ็ด-กรุงเทพฯ สายการบิน THAI Smile จำนวน 2 รางวัล ณ หอโหวด๑๐๑

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 11.11 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
นำโดย นายวิชัย พรมเกตุ นักบริหารงานทั่วไป อดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ทม.รอ. มอบรางวัลกรอบป้ายทะเบียนหอโหวด๑๐๑ ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในเดือนมีนาคม
และผู้ที่ได้รับรางวัลมอบโชคต่อในเดือนเมษายน จำนวน 11 รางวัล พร้อมรางวัลพิเศษตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ร้อยเอ็ด-กรุงเทพฯ สายการบิน THAI Smile จำนวน 2 รางวัล ณ หอโหวด๑๐๑


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.