ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “เมือยามบ้าน อีสานสามัคคี ชวนหมู่ มายามบ้าน” 🙏🏻 อย่าลืมแวะมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และ พระพุทธมิ่งเมืองมงคล ณ พุทธพิมานมงคล ชั้น 35 หอโหวด ๑๐๑ รับพลังบวก เสริมสิริมงคลในปีใหม่ไทย เที่ยว หอโหวด ๑๐๑ เฮงทั้งปี 🙏🏻

“เมือยามบ้าน อีสานสามัคคี ชวนหมู่ มายามบ้าน” 🙏🏻 อย่าลืมแวะมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และ พระพุทธมิ่งเมืองมงคล ณ พุทธพิมานมงคล ชั้น 35 หอโหวด ๑๐๑ รับพลังบวก เสริมสิริมงคลในปีใหม่ไทย เที่ยว หอโหวด ๑๐๑ เฮงทั้งปี 🙏🏻

“เมือยามบ้าน อีสานสามัคคี ชวนหมู่ มายามบ้าน”
🙏🏻 อย่าลืมแวะมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และ พระพุทธมิ่งเมืองมงคล ณ พุทธพิมานมงคล ชั้น 35 หอโหวด ๑๐๑ รับพลังบวก เสริมสิริมงคลในปีใหม่ไทย เที่ยว หอโหวด ๑๐๑ เฮงทั้งปี 🙏🏻


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.