ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด ๑๐๑

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด ๑๐๑

วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด ๑๐๑


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.