ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และนายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ เข้ารับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด๑๐๑

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และนายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ เข้ารับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด๑๐๑

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.