ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด๑๐๑

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด๑๐๑

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และคณะ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ณ หอโหวด๑๐๑


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.