ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับ นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล อดีตปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เข้ารับฟังบรรยาย และขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

(Thai) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับ นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล อดีตปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เข้ารับฟังบรรยาย และขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.