ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๐๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายสุทธิชัย เจริญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุพล ฟองงาม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๐๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายสุทธิชัย เจริญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุพล ฟองงาม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๐๐ น.

นายสุทธิชัย เจริญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุพล ฟองงาม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ให้การต้อนรับ


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.