ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายโชคชัย หาญนิมิตกุล ผู้อำนวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นำโดย นายสรายุทธ เชื้ออ่อน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายและเข้าเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

(Thai) วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายโชคชัย หาญนิมิตกุล ผู้อำนวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นำโดย นายสรายุทธ เชื้ออ่อน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายและเข้าเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.