ROI ET TOWER “หอโหวด๑๐๑”

WELCOME ROI ET TOWER ROI ET TOWER หรือ หอโหวด ๑๐๑ Landmark แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หน้าบึงพลาญชัย ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปทรง”โหวด” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มีความสูง 101 เมตร เทียบเท่าอาคาร 35 ชั้น ออกแบบการก่อสร้างโดยทีมงานสถาปนิก และวิศวกร จากกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 341.8 ล้านบาท....

ภาพกิจกรรมหอโหวด
ติดต่อสอบถาม ROI ET TOWER “หอโหวด ๑๐๑ สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” เลขที่ 101 ถนนข้าวหอมมะลิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร 043-514-101 หรือ 043-514-100 อีเมล : Roiet.tower@hotmail.com

COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.