ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) จำกัด (มหาชน) รับฟังบรรยาย และเข้าเยี่ยมชม หอโหวด ๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ให้การต้อนรับ

วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) จำกัด (มหาชน) รับฟังบรรยาย และเข้าเยี่ยมชม หอโหวด ๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ให้การต้อนรับ

วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.
คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) จำกัด (มหาชน) รับฟังบรรยาย และเข้าเยี่ยมชม หอโหวด ๑๐๑
โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ให้การต้อนรับ

COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.