ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานมูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์ พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานมูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์ พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.