ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ พลเอก อู้ด เบื้องบน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ กมธ. การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การศึกษา วุฒิสภาและ นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ พลเอก อู้ด เบื้องบน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ กมธ. การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การศึกษา วุฒิสภาและ นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.