ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น. นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก และคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น. นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก และคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.