ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวรุจิรา ชัยศิริถาวรกุล พร้อมด้วย นางซอาดะห์ ตู้เพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวรุจิรา ชัยศิริถาวรกุล พร้อมด้วย นางซอาดะห์ ตู้เพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.