ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗:๓๐ น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค ๔ เเละคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗:๓๐ น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค ๔ เเละคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗:๓๐ น. นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค ๔ เเละคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.