ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙:๐๐ น. นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะ ได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙:๐๐ น. นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะ ได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.