ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗:๐๐ น. พลตรี สุรพงษ์ อยู่พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗:๐๐ น. พลตรี สุรพงษ์ อยู่พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.