ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗:๔๕ น. นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร. นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗:๔๕ น. นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร. นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.