ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๕๐ น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะ ขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๑ พรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

(Thai) วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๕๐ น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะ ขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๑ พรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.