ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๐๐ น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองแม่ทัพน้อยที่๒ พร้อมคณะศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.) รุ่นที่ ๓๔ และครอบครัว เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๐๐ น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองแม่ทัพน้อยที่๒ พร้อมคณะศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.) รุ่นที่ ๓๔ และครอบครัว เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.