ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) ขอเชิญชาวร้อยเอ็ดและนักท่องเที่ยวทุกท่านรับชมการแสดงสดวงดนตรีอีสานพื้นบ้าน ในโครงการ”การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน และการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี และการสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” ทุกวันเย็นศุกร์ ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณชั้น 1 ของหอโหวด๑๐๑ > 6

6


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.