ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นาย สุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะ ได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 5

5


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.