ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕:๓๐ น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และคณะ ได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > 2

2


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.