ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายสมชาติ สุรจิตติพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) และคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ > 5

5


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.