ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 3

3


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.