ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕:๓๐ น. นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 8

8


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.