ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗:๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) ได้ให้การเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > 16

16


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.