ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สุดา สุขอ่ำ อดีตที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมด้วยคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สุดา สุขอ่ำ อดีตที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมด้วยคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.