ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สุดา สุขอ่ำ อดีตที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมด้วยคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > 1

1


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.