ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > 4

4


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.