ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ Mr.Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ เยี่ยมชม หอโหวด๑๐๑ ____________________________ ภาพถ่ายโดย: นางสาวยุวดี พานตะสี > 6

6


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.