ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง พร้อมด้วยนายศราวุฒิ ภู่ชินาพันธ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง พร้อมด้วยนายศราวุฒิ ภู่ชินาพันธ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.