ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง พร้อมด้วยนายศราวุฒิ ภู่ชินาพันธ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > 6

6


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.