ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. รศ.(พิเศษ) กิติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม พร้อมคณะ ได้เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. รศ.(พิเศษ) กิติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม พร้อมคณะ ได้เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.