ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๒๐ น. นายวิรุฬ พรรณเทวี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > 3

3


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.