ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 6

6


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.