ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เข้ารับฟังบรรยาย และขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > 5

5


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.