ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕:๐๐ น. นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. และคณะ รับฟังบรรยายและขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้การต้อนรับ > 13

13


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.