ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอาทร ศรีเชียงสา สรรพากรภาค 10 และคณะผู้ตรวจราชการจากสรรพากรภาค 10 เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 1

1


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.