ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) บรรยากาศนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมหอโหวด๑๐๑ ในช่วงวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 (การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566) > 139484

139484


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.